Ihraam kaha se baandna

Q: Maine apni family ko visit par laya hoo india se saudi (near Jeddah) abhi hum log meeqat ke andar rehte hai. Umrah krne ke lye ihram ghar se pehan na honga ya meeqat ke bahar ja kar?

A: Meeqaat ke andar se ihraam baandhle.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)