Bheek mangne wale ko paisa dena

Q:

1. Jo log sarak pe bheek mangte hai, agar wo jhoot bolke bheek mange ke mai bhuka hun phir wo bhuka nahi ho to uska paise mangna jaaiz hai?

2. Kya uske liye ye paise haram nahi hai?

3. Agar hame kisi pe aisa shak ho ke ye insan jhoot bolke mang raha hai to use paise de ya nahi?

A:

1 - 2. Agar woh muhtaaj he to unko kuch dena durust he.

3. Behtar he ke ne de. Agar aysa he ke bheek mangne ko pesha banadiya to ne do.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)