Behen ku naseehat dena

Q: Meri ek bahen he jo har waqt sar ke baal nikalti hi aur apne me aap hansti hi aur tarha tarha ki baten karti hi. Mujh yeh maloom karna hi ke is ka problem kya hi aur ilaj kya hi?

A: Unko samjhaate rahe.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)