Qasam ke kafaarah me khana khilane ki jagah me paise dena

Q:

1. Kasam ka kafara dena ho to agr miskeen ko khana khilane ki jaga paise dein dein to jaiz hy kaffara hojye ga?

2. Ager aisa kr skty hyn to kitne paise dein??

A:

1. Jee.

2. Sadqatul fitr me jitna diya jaata he to das miskeeno me se har miskeen ko itna diya jaayega.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)