Biwi ko kisi aur ke saath dekhna

Q: Maine apni wife ko kisi ke sath dekha hai najaj saband karte hu e. Dono ne kubul kiya lekin ghar aa kr mukr gaye.

A: Aapka jee gawaara nahi karta to izzat ke saath usko alag karle.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)