Mehndi ko amla me paka kar siyaah hojaye to is ko isti'maal kar sakte?

Q: Balon ko black color lagan mana h magar agar amla ko pani ma paka k ya simple mahndi ma mix kar k black hair dye ki remedy banti h jis se balo ka rang kala ho jata h to kia is tarahan jayez ho ga ye to natural chizen h koi chemical nahi.

A: Mehndi bhi natural cheez he. Khaalis siyaah nahi hona chaahiye.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)