Behen ko zakaat dena

Q: Kiya me apni behen ko zakaat ka paisa de sakti ya fitra ya sadaqa? Woh job karti he phir us ka ek kaam he jis ke liye us se paise chahiye bohot. Me zakaat ke zariye us ki madad karna chahti hu. Kiya kar sakti hu phir us ko nahi batana ke zakaat de rahi hu ya fitra ya sadaqa.

A: Agar woh mustahiq ho to de sakti he.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)