Qasam khaane ke baare me waswasa

Q: Mera sawaal ye hai ke mujhe shak hai ke maine ek do saal pehle kasam khaiyi thi ke main bahar nhi jaaongi lekin mujhe yaad nhi aa rha hai ke maine kasam khaayi thi ya nhi. Waswason ki wajah se mujhe bohat shak hota hai isliye mujhe iss baat par bhi shak hai.

A: Agar aap shak karte ho ke aap qasam khaai ya nahi, to qasam mu'tabar nahi kaffaara waajib nahi hogi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)