Barelvi imam se nikah karwana

Q: Meri shaadi barelvi larke se horahi hai. Wo log chahte hain ke nikah unke imam se ho, jo ke barelvi hi honge. To kiya kisi barelvi ke imam se nikah karaya ja sakta hai?

A: Nikah to hojayega.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)