Napaaki ki haalat me Qur'an Shareef par haat rakhna

Q: Mai janta nahi tha ki mai napak hu maine us halat mai quran pr hath rkh diya tha ab mujhe kya krna chahiye?

A: Taubah kare. Aaindah aur ziyaadah ihtiyaat se kaam kare.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)