Deobandi owr wahaabi me kya faraq he?

Q: Mery ek dost ne poch ke Deobandi owr wahabi mai kya faraq hain. Main ne apni taraf samjhani ki pori koshish ki magar mai kamfahmi ar kam ilmi ke wajah se shaid achy tarah se nai samjha paya hun. Ap hazart is baray hamari koch rahnumaye farmaye. Bahot mehrabani hogy.

A: Meri rai he ke tum isme ne paro. Baaqi jisko tum dekho ke ikhlaas ke saath sunnat ka ittibaa karte ho, bid`aat, rusoomaat aur khurafaat se bachta ho, halaal haraam ka khiyaal karta ho to us ke saath raho.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)