Namaaz ke undar shubuhaat

Q: Namaaz me muje ye pareshaano hoti he ke shayed koi rakaat reh gayi he kabi sajda kabi ye nahi parha shayed kabi kuch samaj nahi aata namaaz me bohot dhiyaan lagaane ki koshish karti hu phir nahi lagta ma bohat pareshan hun?

A: Iski fikr ne karo. Ghaalib gumaan ke oopar chale.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)