Deywar ke saat umrah ke lia jaana

Q: Kia aurat aapnay daywar k sath umrah ya hajj k lea ja sag ti hai?

A: Nahi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)