Haalat-e-haidh me hajj karna

Q: Jab biwi sath me hajj kar rhi ho or usko haiz ajaye to kya wo hajj kar sakti hai ya rok de beech me hi?

A: Jee hajj kar sakti he. Tawaaf ne kare. Paak ho jaane ke bad tawaaf kare.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)

Labels: