Eik talaaq ka iraadah aur stamp paper par teen talaaq likha huwa

Q: Mene apni bv ko aik talaq ka irada kya main stamp paper lane gaya mujhe nae malom tha ka stamp paper pr 3 talaq hoti hain mene la ilmi ki bina pr 3 bhar di mera irada aik ka tha aur stamp paper tayar milta hain wo liya tha na us ne mujhe bataya k is pr 3 talaq hain.

A: Agar stamp lagane se pehle madhmoon ka ilm nahi tha aur sirf eik talaaq dene ka iradah tha to eik talaaq hogi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)