Showhar se talaaq ka mutaalaba karna hoqooq-e-nikaah poora nahi karne ke wajah se

Q: Agr ak shohar BV ko kharcha na day talak b na day rakhy b na to khula py b time lagta wo hazir nai ho to... Sharee hukam kya ha orat k liye...

A: Agar shohar nikaah ke hoqooq ko poora nahi kar raha he aur biwi us ke saat nahi rehsakti to wo shohor se talaaq ki ya kula karne ki darkhaast kare. Agar shohar qubool ne kare, to biwi apne yaha ke jamiatul ulema ke paas jaawe aur un se madad maange. Zaroori tahqeeq karne ke bad wo nikaah ko faskh karenge.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)