Rishta talaash karne ke liye matrimonial sites istimaal karna

Q: Kya hm rishta talash krne k lie matrimonial sites ki help le skte he kya unhe amount dena jaiz hoga yaa sirf dua hi krna behtar he.

A: Behtar ye he ke apne waalidayn aur khaandaan ke baro se mashwarah karo. Matrimonial sites se madad lena hamaare baro aur achcho ka tareeqah nahi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)