Kya qasam waapas leskate he?

Q: Mai ne apne rishtedar ko anpe behte/baby ki qasam di ke mujse baat na kare aur hum se contact na kare ab mai qasam wapas lena chahata hun ke wo mujse baat kare aur humare ghar hahe is ke liye koi kaffara ya aur kuch tho kindly bata den.

A: Kaffarah to qasam torne ke bad laazim hota he.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)