Mubaasharat ke waqt chadar aurna

Q: Biwi ke sath sex karte waqt husband or biwi ek dusre ko dekh to rahay hote hai husband usse pyar karta hai sub kuch phir bi khod ko ur kar q rakh te hai matalb yani chaddar uper q rakh te hai chadar ka hona ka matlab kia hai is liye ke shaitan na dekhe.

A: Kapra aurna ye adab he. Bilkul barhana ho jaana adab ke khilaaf he.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)