Shohar ke bhai ka bacha huwa khaana khaana

Q: Agar koe Islamic bahan shadi k bad apne shauhar k bare bhai yani apne bhaisur ka jhutha khana ya koe b khane ki cheez kha li to ye uska khana Islamic tariqe se kaisa hai?

A: Ye ghalat he, makrooh he. Us se bachna chaahiye.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)