Zakaat ka khana khana

Q: Me apni shop ki roz ki kamai ki zakat nikalta hou and ho paise jama ho jate hai tu us ki khane ki deg banwa k khana bant deta hou tu kya us me se hum kha sakte hai ya nahi?

Or agar nahi kha sakte tu un paiso me apna normally paise mila k banwai jaye yani dukan ki kami ki zakat or apne normally paise mila k deg banwai jaye tu us me se phir thora khanna nikal k kha sakte hai or baqi bannt dy tu kya bhether hai

A: Zakaat khud nahi kha sakta.

Jee, ba shart ye ke sirf apna hissah nikaale.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)