Quraan aur Ahl-e-Bayt ki qasam khana

Q: Agr koi Quran aur Ahl-e-Bayt ki qasm khataa hai tu kia wo kasm ho ge aur kia us kasm ka kafara ho ga?

A: Quraan ki qasam saheeh he. Baaqi ahle bait ki qasam nahi khaana chaahiye.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)