Shohar biwi ke bhai ko kehna ke "Me tumhari behen ko talaaq deta hu"

Q: Meri husband aur bhai ki phone par larai huwi. Phir mere husband ne mere bhai ko kaha ke me tumhari behen ko talaaq deta hu 5 to 7 times. Kiya yeh talaaq hogai?

A: Jee ho gayi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)