Raat me mani kapro par nikalna

Q: Agra raat ko mani nikal jaye aur subah uthne par kapro par jishan ho lekin bister par pata nahi chal raha ho ke mani kis jagah lagi he aur lagi he ke nahi lagi is kabhi pata nahi chal raha ho to kya kapro ko paak kare ya bister ko bhi?

A: Jaha mani ka nishan ho to us jageh ko dho karke aur sukha karke saaf karo.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)