Iddat me job karna

Q: Talaq ya khula ki iddat wo aurat kaise kare gi jo job sath kare? Us se iddat me kiya kiya cheezo ka khayal rakhna hoga? Aur job ke sath iddat hojaye gi? 

A: Iddat ke zamanah me aurat ko makaan me rehna chaahiye. Aurato job karne keliye makaan se baahar nahi jaana chaahiye. Ye tareeqa saheeh nahi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)