Khaawind biwi se kehna "Tumhari namazo par lanat ho"

Q: Mujhe ye maloom karna he ke mere husband ghusse ki halat me aise lafz bol dete he jo bohat ziyada gunah he jaise mujh par ghussa ho to kehte he tumhari namazo par lanat ho maaz'Allah. 

Mujhse kisi ne kaha ke ye kufria kalimat he aur aise shakhs ke sath rehna jaiz nahi. Kiya aise kalimat kehne wala ke sath rehna jaiz he?

A: Ye khaawind shayad jaahil hoga. Usko batana aur sikhana chaahyie ke ayse jahaalat ke kalimaat istimaal na kare.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)