Talaaq-e-baain ke bad talaaq dena

Q: Kiya talaq e baiin (agar tum ne raat tak mobile mere ghar na bhaja to tum meri taraf se aazad ho) ke bad koi 2/3 month ke bad voice message par di gayi talaq (me apni puri hosh o hawas me tum ko taq he/phir 1 din bad same message jis me kahi me apni hosh o hawas me tum ko talaq he talaq ka word koi 7, 8 martaba use kiya) se mukammal talaq ho jati he ke nahi?

A: Mukammal talaaq hogayi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)