Film dekh kar sharamgah se pani nikal jaana

Q: Agar koi film hum dekh rahe he or sharmgah se koi pani nikal aaye to kiya kare? Agar koi galat cheez aati he to usko nahi dekhti hu phir bhi kiya hum napak ho jate he? Hamesha mujhe aisa lagta he ke me napak hu to is ke liye kiya karu?

A: Usko dholo aur film wa ghayra dekhna band karle. Aapke deen aur dunya ko tabah karega.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)