Chori huwi cheez ki qeemat nokar ke tankha se kaatna

Q: Nokar agar aap ke qeemti kapre chora le to saza ke tor par uski tankha kaat sakte he?

A: Agar ye saabit ho jaaye ya woh iqraar karta he ke kaprey ki chory kya to us chori ki huwi kapre ke badal ki qeemat lena durust he.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)