Shiayo ke majlis me jaana

Q: Mere ma sunni he lekin shiya logo me pali bari he. Walid bhi sunni the magr unho ne bhi kabhi majlis me jaane se inkar nahi kiya hume. Aaj bohat se log mujhe ye kehte he ke shiyao ki majlis me jana gunnah he. Aap please mujhe Quran o Hadees aur Islam ki roo se saheeh taleem bataye ke kiya me majlis me ja kar ab tak gunnah kamati rahi hu?

A: Waaqiatan shiayo ke majlis me jana bara hee gunah he. Us se taubah karna chaahiye. Har giz na jaaye aur uska khiyaal bhi na karna chaahiye. Shiayo se door rahe aur unki majlis se bhi door rahe.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)