Napaaki farsh ke oppar sook jaana

Q: Wudhu karke agar farsh par jo normally grey color ka hota he ya tiles par geele paon rakh diye jaye to kiya paon napak hojaenge?

Farsh par bathroom se geeli chapal layi jaye ya koi napaki lag jaye to farsh sookh kar jab ke napaki sookh ke nazar na aaye to paak hojata he ya nahi? 

A: Nahi.

Agar napaki farsh ke oopar aaya aur sook gaya to us jaga ko dhole.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)