Bewa ki iddat khatm karne ka saheeh tareeqah

Q: Bewa ki iddat khatm karne ka saheeh tareeqah kiya he? Iddat khatam hone ke baad kiya karna chahiye?

A: Iddat khatam hota he dino se aur jab iddat khatam ho jata he to us me se nikalne ki koi khaas soorat nahi. Bas jo paabandiya thi woh khatam ho jaati. Jis tarah namaaz parhne ke bad tamaam paabandiya khatam ho jaati he to isee tarah yaha par bhi samajh lo.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)