Company ki taraf se gaari ka insurance

Q: Meri company ne gari ka loan dia he beghair sood ka aur wo 10 saal ki qist me pura hoga. Gari company ke naam rahegi jab tak loan pura nahi hojata. Company gari ki insurance karati he. Kiya us insurance ko use kar ke gari saheeh karwana jaiz he?

A: Insurance ghalat he lekin agar aap uskeliye paysa nahi de raha he balke company, aur woh aapko ijaazat dete he usko istimaal karne ki to koi haraj nahi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)