Safar ki wajah se namaaz apne waqt se pehle parhna

Q: Kabhi din ka lambi safar jaana hoga toh namaz koi bhi time pe nahi mil sakti ya nahi parh sakte. Flight may aise waqt pe 2 ya 3 waqt k namaze yaani Zohar, Asar aur Magrib ki namaz ek hi bar saare parh ke safar ke liye ja sakte he kiya ya koi tareeqa bataye.

A: Namaaz ke waqt ke aane se pehle namaaz saheeh nahi hoti.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)