Dushwaariyo ko door karne ke liye ek wazifah

Q: Me bohot dua karta hu ke mere kaam ke liye koi zariya banade Allah. Kahi se koi positive vibes nahi mil rahi he bohot rukawate bhi aati he abhi to koi response hi nahi mil raha he. Aap kuch bataye ke Allah mere kaam karwa de.

A: Esha ki namaaz ke bad tori der ke liye istighfaar kare aur phir aap Allah Ta’ala se apni dushwaariyo ke liye dua kare. Issi tarah "Laa howla wala quwata illa billah" ko 500 dafa parhe sone se pehle aur shuroo aur akhir me 100 dafa durood shareef parhe. Allah Ta’ala aap ki saari dushwaariya door farmaai.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)