Umrah karne se roka gaya to kiya kare?

Q: Mere ghar wale umrah ada karne gaye ha. 2 umrah ada kar liye aur 3rd umrah ke liye Madinah se aee ha but ihraam me abi masjid ke tawaaf ke ijaazat nahi de rahe. Ab 3 din se ihram me he. Kiya ihraam ko utaar de ya kiya kare?

A: Unka hukm muhsar ka hoga. Ihraam se nikalne keliye unko chaahiye ke har eik ki taraf se eik bakri zabah kiya jaaye Haram me aur woh apna baal kaat karke ihraam se nikle. Albatta, bad me is umrah ka qadha karna parenge.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)