Shari purdah me chehra chapana laazim he

Q: Kiya shari purdah bus itna he ke poora jism, sir ke baalo samait chupa liya jaye, chehra chupana lazmi nahi? Yani hijjab pehenne bari chadar se jism ki banawar zahir na hone de bazo kalaiyo tak paoun takhno tak chupi ho, to kiya chehra khol sakti he?

A: Chehra chupana bhi laazim he.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)