Walidain ka baaligh bacho ke saamne na zaibah harkat karna

Q: Kiya husband wife ko apne adult bacho ke saamne pyar yani face par kisses aurr hugs waghaira kar sakta hai... agar dono razi ho?

A: Ye be-sharmi aur be-hayaai he. Kaafiro aur kutto aur jaanwaro ki zindagi he ke jo kaam parde me hona chaahiye sab ke saamne kare.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)