Jaanwar ki rooh kahaa jaati hai?

Q: Jo halaal janwer hum zabah karte hai aur wo halaal janwer jo khud kisi wajah se mar jate hai, unki roohen kahan jati hai? Mujhe halaal janwaron se bohot pyaar hai and I have a very soft spot in my heart for them. I cant see them in pain. Jis taarah aaj kal janwaron par zulm kiya jata he. Kiya unhe is cheez ka badla nahi diya jaye ga ke wo marne k baad achi zindagi guzar sake? Kiya un ke roohen kisi achi jagah par rehti hai jaise jannat me? 

A: Un ki maut se wo khatam ho jaate he. Wo insaan ki tarah nahi he ke un ka hisaab kitaab hota he aur aalame barzakh ki zindagi hota he.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)