Yeh kehna ke Surah Alaq koi Surah Quraan me nahi hai

Q: Aik din mere betay ne kaha ke Surah Alaq youtube par search ker dain. Me ne search ki to wo nahi huwi. Me ne kaha ke Surah Alaq to koi Surah Quraan me nahi hai. Kia mera ye kehna ke ye surah to Quraan me nahi hai, kufria kalimat me shamil ho ga?

A: Aapne is tarah boldiya apne talaash ke bad na milne par aur apne soch ke mutaabiq. Lihaza ye kufr nahi. Albatta aaindah keliye ihtiyaat karo.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)