Halaalah

Q: Mere husband ne mujhe 3 talaaq de di ghussay main to wo ab kehta hai ke tum wapis ajao mere haq main. To ab mujhe kya karna hai halaala karna hai? Us nay kaha tum nay kisi or mard ke sath 4 din lagatar hambisatari karni hai or maine wo kiya nikaah nahi parha us mard k sath.

A: Agar teen talaaq dedi to aap uske liye haraam he. Aur teen talaaq dene ke bad aap iddat me rehna hoga, yani teen haidh tak aap iddat me rahe. Iddat ke bad kisee aur se shaadi kare aur khalwat aur hambistari ke bad agar woh chaahe to nikaah me rakhle ya agar woh chaahe to talaaq dede. Agar woh talaaq de to iddat me bethe aur agar rujoo na kare to iddat guzaarne ke bad pehle shohar se naye nikaah kar sake.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)