Mushtzani ka kaffaarah

Q: Mujh se pehli baar mushtzani ho gai hai to mein is ka kaffara kiya doon? Mere umer 16 saal hai. Mujh se bohat bara ghuna howa hai.

A: Taubah kare aur mushtabah aur ghalat cheezo ko dekhne se ihtiyaat kare. Jo log ayse fuhsh aur be-haayai ka kaam karte he unse ihtiraaz kare aur ayse mahol se door rahe jaha be-hayaai ki cheeze ho rahi he ya ghalat qism ke kapre pehne jaate he.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)