Where should nafil Salaah be performed?

Q: According to the Hanafi Mazhab is it better to perform nawaafil in the home or musjid?

A: It is preferable that Sunnah and nafl namaaz be read at home. However, when it has become the practice of many people to disregard the sunnats, many of our ulama suggest that the sunnats be read in the musjid in order to emphasize the importance of the sunnats.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

والأفضل في النفل غير التراويح المنزل إلا لخوف شغل عنها والأصح أفضلية ما كان أخشع وأخلص

قال الشامي في رد المحتار : قوله ( والأفضل في النفل الخ ) شمل ما بعد الفريضة وما قبلها لحديث الصحيحين عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة وأخرج أبو داود صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة وتمامه في شرح المنية وحيث كان هذا أفضل يراعى ما لم يلزم منه خوف شغل عنها لو ذهب لبيته أو كان في بيته ما يشغل باله ويقلل خشوعه فيصليها حينئذ في المسجد لأن اعتبار الخشوع أرجح (رد المحتار 2/ 22)

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)