Mazi nikalne se ghusal waajib hota he?

Q: Kya mazi se ghusal waajib hota he or kya hukm he agar mazi khaarij hojaye to?

A:

1. Nahi.

2. Us jageh dho karke wudhu karle.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)