Roza ki haalat me masturbation ke ba'd khana khana

Q: Agar koi nawjawan ladka Ramzan ke roze ki halat me masturbation kiya ho, aur samjha ki mera roza ab toot gaya hai aur khana khaliya ab wo kaffara ke 60 din roza rakhni hai?

A: Nahi. Kafaarah nahi he. Faqat qadha rakhna aur taubah karna chaahiye.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)