Kiya mahr sirf paisa hosakta he?

Q: Kya haq maher me sirf raqam hi li ja sakti hai ya aur koi cheez maang sakte hai, maslan koi promise? 

A: Mahr me jo bhi tay ho jaaye usko ada karna chaahiye.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)