Sajdah me dua karna

Q: Kya Sajdah (Sujood) main hum tasbi padh sakte hain? Aur dua me saath saath hum Allah se apni pareshani ko door karne ke liye keh sakte hain?

A: Jee.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)