Nikaah se pehle sitaaro ke andar dhaekna

Q: Main shadi karne ja raha hoon iss saal. But mujhe bataya gaya key shadi se pehly (ladka aur ladki) ki zodiac signs zaroori dekhna hota hai. Kya yeh sach hai? Please mujhe iss shak se nikaleye.

bismillah.jpg

A: Ye cheeze jaiz nahi. Un ki taraf diyaan ne do. 

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)