Fajar namaaz uthne ke lia wazifa

Q: Mai subha fajar ki namaz ke liye nahi uth pa rahi. Bhot susti hoti he. Mujhy koi wazeefa bata den.

A: Raat ku peat bhar kar na khaaie, aur Esha ki namaz ke ba'd jaldi so jaie. Uthne ke lie do teen alarm rakhe kamre ke mukhtalif jagho me taake uthne ke lie madad ho. Do peher ke waqt bhi thori der ke lie so jaaye.   

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Zakaria Makada

Checked & Approved:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)