Lafz "Talab" kehne se talaaq nahi hota

Q: Main apne shohar se kaha ki mujhe talaq do unhone kaha talab talab talab ab khush jab sub ne pucha to bole usne mujhe majbur ki main nahi bolna chahta tha maine uski khushi keliye bola mujhe bhi yahi bole ow ke tumhari khushe ke liye bola ek saas me 3 bar bole hain main kya karo plz bataye main bhi un ke sath rahna chahati hi

A: Lafz "Talab" kehne se talaaq hota nahi.

And Allah Ta'ala (الله تعالى) knows best.

 

Answered by:

Mufti Ebrahim Salejee (Isipingo Beach)